No Nonsense Consultancy

No Nonsense Consultancy (NNC). Al sinds 1989 bovenop de arbeidsmarkt, alhoewel ik einde 2018 wat meer afstand heb genomen. Opdrachtgevers van groot tot klein. Tegenwoordig wat meer ten aanzien van een ‘second opinion’, uitzoeken en testen.

Meehelpen om zaken te doen. Op ad-hoc basis beschikbaar. Dat is voor alle partijen (financieel) interessant. Geen verspilling van kostbare uren, geen verplichtingen inzake arbeidscontracten en een opbouwende anciënniteit van uw eigen personeelsfunctionaris. Dan laat u “de administratie” over aan degenen die daar toch echt het beste in zijn: de afdeling administratie.

Tot besluit is er zo ongeveer vanaf 2015 een nieuwe activiteit bijgekomen. Zelf(s) niet opgezocht, maar door Relaties gevraagd: Personal Coaching. Op strikt individuele basis. In grote vertrouwelijkheid. Sparringpartner, anderen noemen het ‘klankborden’, in een af en toe helemaal gek geworden wereld, zeker waar het gaat om “mensen”… En dan zijn we bij wijze van spreken 24/7 beschikbaar. Niks agenderen, gewoon bellen: 040-2046440.

?????????????????